Os sepíidos (Sepiida) son unha orde de moluscos cefalópodos coñecidos co nome de sepias ou chocos. Son un exemplo da modificación da cuncha característica da maior parte dos cefalópodos: é sumamente reducida e queda oculta baixo a cara dorsal do corpo, cuberta polos plegues laterais do manto. No caso da sepia dita cuncha ten forma de cuchara. Dos seus tabiques orixinais non quedan máis que unhas láminas calcáreas, que parten da capa córnea para descender oblicuamente hacia a zona ventral do corpo.

Este proxecto foi financiado por: